ติดต่อเรา

ที่อยู่ของเรา

ประเทศไทย


บริษัท เค.เอ็ม.ต้มยำ จำกัด
168 หมู่ 1 ถนนชมดอย 
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร : 053–217–170 
(อังกฤษ,ญี่ปุ่น,ไทย) 
แฟกซ์ : 053–414–044 
มือถือ : 081–180–0408 
(ญี่ปุ่น & อังกฤษ)
อีเมล์ : kmtomyam2012@gmail.com 
okunoy@mac.com

www.kmtomyam.com

 

required


required
Reload Image Now