ลูกค้าของเรา

 
สื่อสิ่งพิมพ์
1. องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
2. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
3. สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 
โทรทัศน์
4. สถานีโทรทัศน์โตเกียว (T.B.S)
5. องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงญี่ปุ่น (Nippon Hoso Kyokai)
6. สถานีโทรทัศน์ฟุจิ
 
บริษัท
7. บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด
9. บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (เวียดนาม) จำกัด
10. บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
14. บริษัท สยาม คิริน เบฟเวอร์เรจ จำกัด
15. บริษัทโคคา โฮลดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
16. บริษัทนารายา อินเตอร์เทรด
17. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
18. โรงเรียนนานาชาติเปรม เชียงใหม่
19. Sop Moei Arts