ผลงานของบริษัท K.M.Tomyam

ผลิตวิดีโอ 
- งานครบรอบ 120 ปีความสัมพันธ์ด้านการฑูต ญี่ปุ่น -  ไทย  (งานวิดีโอ)
- เทศกาล ล้านนา – ญี่ปุ่น  (งานวิดีโอ)
- องค์กรการค้าต่างประเทศประเทศญี่ปุ่น (ผลิตรายการโทรทัศน์)
- ตัวแทนความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (งานถ่ายภาพ)
- บริษัท NHK SPRING(งานวิดีโอ) - โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ (งานวิดีโอ)
- โรงเรียนอนุบาล NAPA Bilingual  (งานวิดีโอ)
- งานถ่ายวิดีโอ NHK World (รายการโทรทัศน์ญี่ปุ่น)
- งานถ่ายวิดีโอ The Non fiction (รายการโทรทัศน์Fuji)
*** ภาษาที่รับทำ : ไทย | ญี่ปุ่น | อังกฤษ | จีน | เวียดนาม | ฟิลิปปินส์ | ฝรั่งเศส | อิตาลี | ลาว | เกาหลี ***

งานด้านเวปไซต์ 
- เวปไซต์ บริษัท NHK SPRING (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- เวปไซต์ของ Sop Moei Arts (ภาษาญี่ปุ่น)
- เวปไซต์ของ  Daily Chiang Mai (ภาษาญี่ปุ่น)
*** ภาษาที่รับทำ : ไทย | ญี่ปุ่น | อังกฤษ ***

สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ 
- ผลิตแผ่นพับ Sop Moei Arts (ภาษาญี่ปุ่น)
- หนังสือภาพถ่าย ประเทศไทยและแอฟริกาใต้
- หนังสือที่ระลึกของบริษัท
*** ภาษาที่รับทำ : ไทย | ญี่ปุ่น | อังกฤษ | จีน | เวียดนาม | ฟิลิปปินส์ | ฝรั่งเศส | อิตาลี | ลาว | เกาหลี ***